נורות בלוח המחוונים – ניסאן

image_pdfimage_print

עולם הרכב מכיל בתוכו מערכות רבות ומגוונות שלכל אחת תפקיד מיוחד משלה. האם אתם מכירים את כל המערכות? יודעים מה הנורות בלוח המחוונים מאותתות לכם? מה מעיד על תקלה ומחייב הגעה מיידית אל המוסך? יכול להיות שאתם יודעים, אבל גם ייתכן שלא, או שחלף זמן רב מאז שעיינתם בספר הרכב, אז במיוחד בשבילכם, בעלי רכב ניסאן, הכנו מקבץ חשוב עם הנורות המשותפות לכל הדגמים. מומלץ לקרוא, להדפיס ולשמור.

נורות משותפות לדגמי ניסאן

מוסך ניסאןנורית התראה מערכת למניעת נעילת גלגלים  ABSאחרי סיבוב מתג ההתנעה למצב ON, נורית ההתראה של מערכת מניעת נעילת גלגלים תאיר. אם המערכת תקינה, הנורית תכבה לאחר שתי שניות לערך. במידה והנורית מאירה בזמן פעולת המנוע, ייתכן כי קיימת בעיה במנגנון נעילת הגלגלים שבמערכת הבלימה. במצב כזה, יש לדאוג לבדיקת מערכת על ידי מרכז שירות של ניסאן.

 

 נורית התראה מערכת טעינה – אם הנורית מאירה תוך כדי פעולת המנוע, יכול להיות שיש תקלה במערכת הטעינה. במצב כזה, יש לדומם את המנוע, ולבדוק את מוסך ניסאןרצועת האלטרנאטור. במידה והרצועה רפויה, קרועה או חסרה, או אם הנורית לא נכבית, יש לפנות למרכז שירות מורשה של ניסאן.

 

 

מוסך ניסאןנורית התראה של כריות אוויר- כשמתג ההתנעה במצב ON או במצב START, נורית ההתראה תאיר במשך 7 שניות, ולאחר מכן תכבה. המשמעות היא שהמערכת תקינה ומוכנה לפעולה. אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים, יש לפנות בהקדם האפשרי אל מרכז שירות מורשה של ניסאן, על מנת לטפל בכרית האוויר ובמותחן קדם לחגורת הבטיחות לביצוע הטיפול: נורית התראת כרית האוויר אינה נכבית לאחר 7 שניות, נורית התראת כרית האוויר מהבהבת לסירוגין, וכאשר נורית התראת כרית האוויר אינה מאירה כלל.

 

 

מוסך ניסאןנורית התראה לחץ שמן מנוע – הנורית מתריעה על לחץ שמן נמוך. אם הנורית מהבהבת, ממשיכה להאיר אחרי התנעת המנוע, או שהיא מאירה בזמן נהיגה, צריך לרדת מהכביש במקום בטוח, לדומם מיד את המנוע וליצור קשר עם מרכז שירות ניסאן.

 

מוסך ניסאןנורית חיווי לפנסי ערפל אחוריים – נורית זו מאירה כאשר מפעילים את פנס הערפל האחורי.

 

מוסך ניסאןנורית חיווי לפנסי ערפל קדמיים – נורית זו מאירה כאשר מפעילים את פנסי הערפל הקדמיים.

 

 

מוסך ניסאןנורית חיווי אור דרך גבוה – נורית זו מאירה כאשר הפנסים הראשיים מאירים במצב אור דרך (אור גבוה) ונכבית כאשר עוברים לאור מעבר (אור נמוך).

 

 

מוסך ניסאןנורית חיווי למהבהבי פנייה / מהבהבי חירום –נורית זו מהבהבת, כאשר מופעל מתג מהבהבי הפנייה או מתג מהבהבי החירום.

 

צרו קשר