נורות בלוח המחוונים – רנו

image_pdfimage_print

מתי בפעם האחרונה עיינתם בספר הרכב שלכם? האם אתם מכירים את כל המערכות החשובות ברכב? מה עם אמצעי בטיחות? הצמיגים? לוח המחוונים? האם כאשר מעירים אתכם משנתכם, אתם יודעים לומר מה כל אחת מהנורות אומרת? וברגע, חלילה, של תקלה ברכב, האם אתם יודעים מה צריך לעשות? יכול להיות שאתם יודעים, ויכול להיות שחלף זמן רב מאז שעיינתם בספר הרכב, ואתם צריכים קצת רענון. אז בדיוק בשביל זה, החלטנו להכין לכם מקבץ חשוב של הנורות המשותפות בכל הדגמים של רנו . מידע זה, ברגע האמת, יכול לסייע לשמור על חייכם.

נורות משותפות לדגמי רנו

 

 

נורית התראה

נורית התראה

דולקת מיד לאחר העברת מתג ההתנעה למצב מופעל ונכבית כשהמנוע פועל. היא יכולה להאיר ביחד עם נוריות אחרות ו או הודעות בלוח המחוונים. הדלקתה מחייבת פנייה מיד אל מרכז שירות מורשה תוך נהיגה בזהירות. אי הקפדה על כך, עלולה לגרום נזק לרכב.

נורית עצירה

נורית עצירה חובה

דולקת מיד לאחר העברת מתג ההתנעה למצב מופעל ונכבית כשהמנוע פועל. היא דולקת ביחד עם נוריות התרעה ואו הודעות אחרות, ומלווה באות קולי. כאשר הנורית דולקת, יש לעצור מיד את הרכב, בהתאם לתנאי התעבורה. יש לדומם את המנוע ולא להתניע אותו מחדש. במצב כזה, יש לפנות למרכז    שירות מורשה לרנו.
נוזל קירור

נורית התראה לטמפרטורת נוזל הקירור

דולקת בכחול עם העברת מערכת ההצתה למצב מופעל. אם צבע הנורית משתנה לאדום, יש לעצור ולהניח למנוע לפעול בסיבובי סרק במשך דקה או שתיים. הטמפרטורה צריכה לרדת וצבע הנורית צריך להשתנות לכחול. אם הטמפרטורה אינה יורדת, יש לדומם את המנוע, לאפשר לו להתקרר ולבדוק את מפלס נוזל הקירור. לאחר מכן יש לפנות למרכז שירות מורשה.

גזי פליטה

נורית חיווי של בקרת גזי פליטה

עבור כלי רכב המצוידים בה, היא דולקת עם התנעת המנוע ולאחר מכן היא נכבית. במידה והיא דולקת ברציפות, חשוב לפנות מיד למרכז שירות מורשה. אם היא מהבהבת, יש להפחית את סל"ד המנוע עד שהיא תפסיק להבהב, לאחר מכן יש לפנות שוב למרכז שירות מורשה.

לחץ שמן

נורית התראה ללחץ שמן

אם היא מאירה במהלך נסיעה, יחד עם נורית STOP וצפצוף, חובה לעצור ולהעביר את מערכת ההצתה למצב מנותק. יש לבדוק את מפלס השמן. אם המפלס תקין, הבעיה נובעת מסיבה אחרת. במצב כזה, יש לפנות למרכז שירות מורשה מטעם רנו.

 

ערפל קדמיים

נורת פנס ערפל קדמיים

נורית זו מאירה כאשר מפעילים את פנסי הערפל הקדמיים.

ערפל אחוריים

נורת פנס ערפל אחורי

נורית זו מאירה כאשר מפעילים את פנס הערפל האחורי.

נורות חיווי אורות דרך רנו

נורית חיווי אורות דרך

 

נורות חיווי אורות דרך

נורית חיווי אורות מעבר

אורות שמאלה

נורות חיווי מהבהבי פנייה שמאלה

אורות ימינה

נורות חיווי מהבהבי פנייה ימינה

מרכז שירות המכונן, נמצאים כאן בשבילכם

במקרי חירום, יש לעצור מיד את הרכב ולהתקשר למרכז שירות המכונן. במרכז השירות צוות מומחים מקצועי, מוסמך ומיומן, אשר ידע לאבחן ולאתר את התקלה, ולבצע בה את התיקון הנדרש בדרך המתאימה ביותר.

 

 

 

צרו קשר