טיפול תקופתי / שנתי

טיפול 10000 נועד לשמור על טיב המוצר (הרכב). גם בתקופה של טכנולוגיה מתקדמת עדיין ישנה חשיבות רבה לדברים הבסיסיים כגון החלפת שמן + פילטר שמן, פעולה המוכחת לאורך זמן שבאה לשמר את מצב המונע.

ברכבים חדשים יש להקפיד על הוראת היצרן ולפעול ע"פ המומלץ לכל דגם. ברוב הרכבים החדשים יש לבצע טיפול אחת לשנה או כל 15000 ק"מ עד 30000 ק"מ.

בטיפול נבדקים כלל מכלולי הרכב כולל סריקת מחשב וכמובן מוחלפים השמנים ופילטר שמן.